De leraar aardrijkskunde kon hier uren over vertellen